Fotovoltika

cropped-20140509_165236.jpgSlnečnú energiu je možné, vďaka dnešným fungujúcim technológiám, používať na výrobu elektrickej energie. Fotovoltický jav objavil v roku 1839 Alexandre Edmond Becquerel. Pri dopade svetla na rozhranie dvoch polovodičových materiálov vzniká elektrické napätie. Prvé použitie fotovoltiky sa uskutočnilo v kozme  v roku 1958.
Slovensko má priaznivé podmienky na využívanie slnečnej energie na fotovoltické aplikácie. Vo všeobecnosti je možné povedať, že 1Wp inštalovaného výkonu vyrobí približne 1 kWh elektrickej energie za rok. Táto hodnota je orientačná a závisí na mnohých faktoroch, ako je priemerný počet bezoblačných dní v danej lokalite, nadmorská výška a orientácia, zatienenie, sklon a orientácia fotovoltických panelov.
V letných mesiacoch dopadá na zemský povrch cca 75% ročného globálneho žiarenia. Vďaka relatívne nízkej hmotnosti fotovoltických panelov sú možnosti inštalácie panelov na šikmé alebo ploché strechy, fasády alebo prístrešky. Fotovoltický systém využívajúci certifikované komponenty má deklarovanú životnosť minimálne 25 rokov.


Najnovšie komentáre